Artikel 1. Algemeen

 1. Hier leest u de algemene voorwaarden van Studio Confi.Dance. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij de volgende overeenkomsten met Studio Confi.Dance: het insturen of afgeven van het inschrijfformulier van Studio Confi.Dance, voor personen die (nog) geen lid zijn van Studio Confi.Dance maar wel deelnemen aan activiteiten onder naam van Studio Confi.Dance en zakelijke overeenkomsten tussen opdrachtgever en Studio Confi.Dance. 

 2. Indien zich tussen Studio Confi.Dance en de danser en/of opdrachtgever een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden staat, dient de situatie te worden beoordeeld waarbij de algemene voorwaarden van Studio Confi.Dance als leidraad wordt genomen. 
   

Artikel 2. Inschrijving

 1. Elke (toekomstige) danser heeft recht op één proefles voor elke dansstijl. Deze proefles is gratis. Een proefles is te reserveren via de website.

 2. Dansseizoen 2019/2010 bestaat uit 40 dansweken. De abonnementskosten zijn gebaseerd op de 40 dansweken die Studio Confi.Dance zich verplicht aan te bieden aan zijn/haar dansers. 

 3. De overige weken is Studio Confi.Dance dicht of geldt er een vakantierooster i.v.m. de schoolvakanties. Studio Confi.Dance gaat mee met de verplichte landelijke schoolvakanties én advies data van regio ‘Midden Nederland’. 

 4. Bij inschrijving is de betalingsplichtige éénmalig € 10,- kosten verschuldigd. 

 5. Inschrijving bij Studio Confi.Dance is alleen mogelijk doormiddel van het invullen van het inschrijfformulier op de website. Bij inschrijving op de dag van de proefles vervallen de inschrijfkosten. 

 6. Vanaf de inschrijfdatum geldt een minimaal inschrijfduur van drie maanden. Het lidmaatschap verplicht de betalingsplichtige tot het betalen van de abonnementskosten, ongeacht wel of niet (deels) aanwezigheid van de danser. Na deze periode zal het abonnement stilzwijgend verlengd worden. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.  

 7. Bij inschrijving van het minder jarige kind zijn de ouder(s)/verzorger(s) betalingsplichtig. Zij dienen hun gegevens op het inschrijfformulier te in te vullen en te ondertekenen. 

 8. De inschrijving gaat definitief in op het moment van insturen van het inschrijfformulier. 

 9. Het is mogelijk dat Studio Confi.Dance danslessen (tijdelijk) uit het rooster haalt i.v.m. minder dansers dan het minimale aantal (deze is variabel). Het abonnement zal per direct worden stopgezet. Er is ook een mogelijkheid om te kiezen uit een andere dansles.
   

Artikel 3. Betalingswijze

 1. Bij inschrijving bij Studio Confi.Dance verplicht men zich tot betaling van de abonnementskosten. Dit is ongeacht of de danser al dan niet, geheel of gedeeltelijk de danslessen volgt.

 2. Betalingen dienen zelf via periodieke overboeking voldaan te worden naar bankrekeningnummer: NL30 INGB 0007 3516 92 op naam van: Eat Breathe Dance. Vermeld hierbij de naam van de betreffende danser en de maand waarover de betaling gaat. Als tip willen wij meegeven de periodieke betaling maandelijks in te plannen voor een tijdige betaling.

 3. Betalingen dienen één maand vooruit betaald te worden. De betaling dient voor de éérste van de maand binnen te zijn bij Studio Confi.Dance. 

 4. Wanneer het lesgeld niet voor de eerste van de maand bij ons binnen is, dient er binnen 7 dagen ná de 1e van de maand het openstaande bedrag + € 2,50 administratiekosten overgemaakt te worden. Tussen de 8e en 14e dag van de maand, komen hier € 7,50 administratiekosten bij. Tussen de 15e en de 21e dag van de maand, komen hier € 12,50 administratiekosten bij. Na de 22e dag van de maand ontvangt de betalingsplichtige een officiële waarschuwing: wanneer de betaling (het openstaande bedrag aan lesgeld, € 12,50 administratiekosten én het lesgeld voor de volgende maand) niet voor het einde van de betreffende maand wordt betaald, ontzegt Studio Confi.Dance de danser de daarop volgende maand de toegang tot de dansles. 

 5. Wanneer de betalingsplichtige tweemaal binnen zes maanden de abonnementsbetaling niet voor de eerste van de maand naar Studio Confi.Dance overmaakt, behouden wij ons het recht om het abonnement per direct stop te zetten. 

Artikel 4. Opzeggen en wijzigen abonnement

 1. Het opzeggen of wijzigen van het abonnement kan alleen via het contactformulier op de website of via e-mail. Vermeld hierbij duidelijk de naam van de danser, geboortedatum van de danser en de wijziging van het abonnement. 

 2. Opzeggen dient u uiterlijk voor de 1e van de aankomende maand te doen. Studio Confi.Dance stuurt per mail een bevestiging van ontvangst betreffende de wijziging / opzeggen van het abonnement. 

 

Artikel 5. Boekingen

 1. Bij boekingen (kinderfeestjes, dansworkshops, dansmodeshows, productpresentaties en andere commerciële producten) ontvangt u ná de dienst per e-mail een factuur van Studio Confi.Dance. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.

 2. Wanneer er een boeking binnen 7 dagen voor de dag van uitvoering wordt gecanceld, factureert Studio Confi.Dance alsnog het gehele bedrag. Bij een annulering van 8 tot 14 dagen voor de dag van uitvoering, factureert Studio Confi.Dance 50% van het afgesproken bedrag. Bij annulering
  vanaf de 15e dag voor de dag van uitvoering of eerder, rekent Studio Confi.Dance geen kosten.

Artikel 6. Restitutie bij verzuim

 1. Studio Confi.Dance heeft het recht om danslessen te annuleren bij bijzondere omstandigheden zoals gevaarlijke weersomstandigheden, uitgeroepen noodtoestand door de overheid of door persoonlijke omstandigheden van de dansdocent en er geen vervanging kan worden gevonden. 

 2. De danser kan een door Studio Confi.Dance geannuleerde les gedurende het betreffende seizoen inhalen bij een andere dansles bij Studio Confi.Dance. Indien dit voor de danser niet mogelijk is, vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.

 3. Bij afwezigheid van één of meerdere lessen van de danser, ongeacht welke reden, ontheft de betalingsplichtige niet van het volledig betalen van het maandelijkse lesgeld. 

 

Artikel 7. Privacy beleid

 1. Studio Confi.Dance heeft een privacy verklaring opgesteld. Deze is te lezen op de website en per e-mail op te vragen in PDF format. Bij elke overeenkomst met Studio Confi.Dance gaat u automatisch akkoord met deze privacy verklaring.

 2. In het hoofdstuk 'beeldmateriaal en gebruik beeldmateriaal' in de privacy verklaring staat omschreven hoe Studio Confi.Dance hiermee om gaat. Indien er bezwaar is tegen het plaatsen

 3. van beeldmateriaal dat wordt gemaakt tijdens de danslessen bij Studio Confi.Dance of andere activiteiten onder naam van Studio Confi.Dance, dient dit bij inschrijving of bij een overeenkomst gemeld te worden middels een e-mail. Vermeld hierbij duidelijk de naam en geboortedatum van de betreffende persoon. 

Artikel 8. Huisregels

 1. Studio Confi.Dance heeft huisregels opgesteld om een veilig klimaat te bieden. Bij elke overeenkomst met Studio Confi.Dance dienen deze huisregels nageleefd te worden. 
   

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Bij gemaakte schade door de danser of bezoeker van Studio Confi.Dance op danslocatie heeft Studio Confi.Dance het recht deze schade bij betreffende danser/bezoeker te verhalen (bij het minderjarige kind geldt dit voor de ouder(s)/verzorger(s).

 2. Studio Confi.Dance is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens de danslessen en/of op andere danslocaties tijdens andere activiteiten van Studio Confi.Dance.

 3. Studio Confi.Dance kan bij letsel of andere schade, tijdens deelname van danslessen of andere activiteiten onder naam van Studio Confi.Dance, niet aansprakelijk worden gesteld. 

Artikel 10. Overige bepalingen

 1. Het is van belang om wijzigingen van de persoonsgegevens omtrent adres- en contactgegevens zo snel mogelijk middels e-mail door te geven aan Studio Confi.Dance.

 2. Mondelinge toezeggingen van medewerkers van Studio Confi.Dance hebben geen gelding, tenzij deze toezeggingen schriftelijk door Studio Confi.Dance zijn bevestigd.
   

Artikel 11. Slotbepaling

 1. Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 mei 2019. 

 2. Studio Confi.Dance heeft het recht om wijzigingen aan te brengen met betrekking tot de dansdocenten, tarieven, lesroosters en reglementen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. 

 3. Studio Confi.Dance stelt de betalingsplichtige en dansers per e-mail op de hoogte van eventuele wijzigingen omtrent de dansdocenten, tarieven, lesroosters en reglementen. 

 4. Wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen 14 dagen nadat de e-mail met de wijzigingen is verzonden ingaan. 

 5. Als u het niet eens bent met de aangekondigde wijzigen, heeft u het recht de overeenkomst per direct te ontbinden. Let wel, dit gaat vooralsnog met het wijzing -/ opzegformulier die te vinden is op de website. 
   

Wilt u graag meer informatie over de algemene voorwaarden? Wij willen u graag helpen. U kunt contact met ons opnemen middels e-mail via info@studioconfi-dance.nl. Het is niet mogelijk vragen te beantwoorden voor, tijdens en na de danslessen. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Download de Algemene Voorwaarden

"Behind every dancer who believes in themself

is a teacher who believed in them first"

Let's dance... be Confi.Dance

Danslocatie

Buurtcentrum de Oude Woelhoek,

Achterdorp 9 3223 BA Hellevoetsluis

social media

 • Facebook
 • Instagram

© 2019 Studio Confi.Dance | Logo ontwerp & foto's: