top of page

 

 

 

 

 

Hier vind je de privacy verklaring van Studio Confi.Dance. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Studio Confi.Dance.
 

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daar mee omgegaan wordt. Er wordt uitgelegd waar jouw persoonsgegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw persoonsgegevens opgeslagen worden. Ook kan je in deze privacy verklaring lezen wat je rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe je gebruik kunt maken van deze rechten. Vanzelfsprekend gaat Studio Confi.Dance uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

 

Door bijvoorbeeld wetswijzigingen kan het zijn dat deze privacy verklaring gewijzigd wordt. Het is daarom raadzaam om deze privacy verklaring periodiek te raadplegen.


Wie zijn wij
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Studio Confi.Dance. Studio Confi.Dance is een dansstudio en biedt een verscheidenheid aan danseducatie en commerciële concepten. Er zijn situaties waarin jouw persoonsgegevens door Studio Confi.Dance verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw persoonsgegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Studio Confi.Dance, neem dan gerust contact op!

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Studio Confi.Dance

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer(s);

 • E-mailadres;

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in e-mail correspondentie en telefonisch;

 • Bankrekeningnummer en naam rekeninghouder. 

 

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over jou wanneer je deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt: 

 • Informatie over allergie, medicijnen en andere bijzonderheden, welke de dansles kunnen beïnvloeden ofwel noodzakelijk zijn voor Studio Confi.Dance om de veiligheid van de danser te
  kunnen waarborgen binnen de dansles en/of andere evenementen die onder Studio Confi.Dance plaats vinden.


Doel gegevens

Studio Confi.Dance verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling(en);

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven;

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • Om diensten en/of producten aan je te leveren;

 • In gevallen van nood de ouder(s)/verzorger(s) van het minderjarige kind te kunnen bellen tijdens de dansles of andere evenementen die vallen onder Studio Confi.Dance waar het minderjarige kind aan deelneemt.


De grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met je afsluiten als je onze diensten of producten afneemt.
 

Als wij voornemens zijn van jouw persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij jouw toestemming voordat wij deze verwerking starten.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder(s)/verzorger(s). We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouder(s)/verzorger(s) dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over het minderjarige kind, neem dan contact met ons op via info@studioconfi-dance.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.
 

Beeldmateriaal en gebruik beeldmateriaal

Tijdens de danslessen en andere activiteiten van Studio Confi.Dance kan er door de eigenaar van Studio Confi.Dance of de betreffende dansdocent beeldmateriaal gemaakt worden. Dit beeldmateriaal zal uitsluitend gebruikt worden voor onze eigen website (www.studioconfi-dance.nl), Facebook (Studio Confi.Dance), Instagram (@studioconfi.dance) en reclame doeleinden (bv. flyers en posters). Indien je bezwaar heb tegen het plaatsen van beeldmateriaal van jouw minderjarige kind en/of jouzelf als danser bij Studio Confi.Dance kun je dit uitsluitend melden via e-mail: info@studioconfi-dance.nl. Vermeld hierbij duidelijk de naam en geboortedatum van de betreffende persoon. 
 

Studio Confi.Dance is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van beeldmateriaal op diverse soorten media door derden. Wanneer Studio Confi.Dance hier schade van ondervindt, zal dit verhaald worden op de betreffende leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) of andere persoon die het beeldmateriaal heeft geplaatst. 
 

Opslag periode

Gegevens van abonnees die hun dansles opzeggen worden, meteen na opzegging, uit de fysieke map met formulieren verwijderd en vernietigd. Ook worden de gegevens direct uit elektronische bestanden verwijderd. De gegevens blijven in onze opslag zolang u onze klant bent. Boekhouding blijft echter bewaard voor de periode die ons verplicht wordt door de Belastingdienst.


Beveiliging

Jouw aan ons toevertrouwde gegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.
 

Rechten

Je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, kun je een schriftelijk inzageverzoek bij ons indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om deze gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw persoonsgegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek aan ons doen. Wij zullen dit verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Het verzoek kun je aan ons e-mailen via info@studioconfi-dance.nl


Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Confi.Dance verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Studio Confi.Dance gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens? Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

PRIVACY VERKLARING

Download hier de privacy verklaring

bottom of page