Studio Confi.Dance is een thuis voor iedereen die gek is op dansen, waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en waar de danser vooral met veel plezier leert dansen! De ontwikkeling van de danser, staat bij Confi.Dance op nummer 1. Wij bieden een veilige omgeving waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. De dansdocent zorgt hier niet alleen voor! Sámen met de dansers zorgen wij voor een vertrouwd dans-thuis. Lees daarom goed de huisregels door. 


Omgang

 • Zowel de dansers als bezoekers die met de danser meekomen, dienen zich te gedragen tegen over elkaar en de dansdocent gedurende het bezoek aan Studio Confi.Dance en tijdens evenementen van Studio Confi.Dance. Toon respect voor elkaar!

 • Voor de dansers én bezoekers die met de danser meekomen geldt een zero-tolerance beleid met betrekking tot pesten, schelden en vechten.

 • Bij ongepast gedrag van de danser wordt een waarschuwing aan de ouder(s)/verzorger(s) van het minderjarige kind of de meerderjarige danser gegeven. Studio Confi.Dance staat er altijd voor open om met de ouder(s)/verzorger(s) en de betreffende danser in gesprek te gaan om hier passende maatregelen in te nemen. Bij aanhoudend ongepast gedrag kan Studio Confi.Dance de danser aanwezigheid ontgelden, zonder teruggave op restitutie van het lesgeld.

 • Studio Confi.Dance heeft het recht zonder opgaaf van reden personen toegang tot Studio Confi.Dance te weigeren.

 

Voor de danslessen

 • Er zijn geen kleedkamers aanwezig in buurtcentrum de Oude Woelhoek. De danser dient zich thuis om te kleden. Wanneer dit niet mogelijk is, kan de danser zich omkleden in de gang. Omkleden in de danszaal is niet toegestaan.

 • Voor de 1e les van de dag geldt dat de danser maximaal 10 minuten voor aanvang de zaal mag betreden. Voor de ouder(s)/verzorger(s) geldt dat zij blijven wachten in buurtcentrum de Oude Woelhoek tot de les start. Het is niet toegestaan de danser alleen, of bij andere ouders achter te laten wanneer de les nog niet is begonnen.

 • De dansers dienen in de ruimte bij de bar te wachten tot de voorgaande les is afgelopen. Het is niet toegestaan om in de gang te wachten.

 • Het is niet toegestaan de danszaal te betreden tijdens de voorgaande les.

 • De danser dient voor aanvang van de les naar het toilet te gaan om dit tijdens de dansles zoveel mogelijk te beperken. 

 

Tijdens de danslessen

 • Kom op tijd! De danser dient aan het begin van de les mee te doen aan de warming-up of het dansspel om de spieren goed op te warmen.

 • Blessures dienen gemeld te worden bij de dansdocent. Volg daarbij het advies van de dansdocent op. 

 • De danser dient zich te houden aan de kledingvoorschriften. Deze staan vermeld op de website. Het dragen van een spijkerbroek, buitenschoenen of zwaar bevuilde kleding is niet toegestaan tijdens de dansles.

 • In verband met veiligheid is het dragen van sieraden niet toegestaan tijdens de dansles.

 • In verband met veiligheid is rennen niet toegestaan tijdens de dansles.

 • Kauwgom, snoep en andere etenswaren is niet toegestaan tijdens de dansles.

 • Neem een flesje water mee om tijdens de dansles te drinken. Let op: alleen water in een gesloten fles is toegestaan.

 • De verrijdbare spiegels dienen niet aangeraakt te worden.

 • Telefoons dienen op stil of uit te staan tijdens de dansles. Verwacht de danser een belangrijk telefoontje? Meld dit dan bij de aanwezige dansdocent.

 • De ouder(s)/verzorger(s) zijn bij een proefles de laatste 10 minuten van de dansles welkom om te komen kijken in de dansles.

 • De ouder(s)/verzorger(s) zijn alleen tijdens kijklessen/optredens welkom om te komen kijken. Deze events staan vermeld op de website.

 • Het is niet toegestaan om tijdens de (voorgaande) dansles te komen kijken zonder overleg met de aanwezige docent.

 • Het is niet toegestaan om vriendje(s)/vriendinnetje(s) mee te nemen voor de gezelligheid. Voor een proefles zijn ze wel van harte welkom.

 • Tijdens de danslessen worden geen onbevoegden toegelaten.

 • De danser dient zijn/haar eigendommen mee te nemen de zaal in en netjes aan de kant te zetten.

 • Let goed op je spullen! Laat waardevolle spullen het liefst thuis.

 • Bij afwezigheid van de dansdocent wordt de dansles gegeven door een vervangende dansdocent.

 • Het kan altijd gebeuren dat er iets vervelends voorvalt tijdens de dansles onder de dansers zelf of met de aanwezige dansdocent. Na de dansles zal dit altijd direct bij de ouder(s)/verzorger(s) van het minderjarige kind gemeld worden. Omdat de danslessen achter elkaar doorlopen is er niet altijd ruimte om de gebeurtenis direct na de les te bespreken. Er zal dan op een later tijdstip telefonisch  contact met de betreffende ouder(s)/verzorger(s) worden opgenomen.

 • Bij voorvallen tijdens aanwezigheid van een andere (vervangende) dansdocent dan Hélène van Arkel, dienen de ouder(s)/verzorger(s) van het minderjarige kind altijd contact op te nemen met Hélène van Arkel middels e-mail of telefoon.

 • De aanwezige dansdocent heeft een namenlijst met daarop de telefoonnummers van de ouder(s)/verzorger(s). Bij ziekte van de danser, ongevallen of andere bijzondere situaties tijdens de dansles of events van Studio Confi.Dance, zal de aanwezige dansdocent contact opnemen met de opgegeven contactpersoon.

Na de danslessen

 • Als een danser wordt opgehaald dient de danser na de dansles bij de aanwezige dansdocent te wachten wanneer de ouder(s)/verzorger(s) nog niet aanwezig zijn.

 

Optredens en evenementen

 • Tijdens perioden van optredens en evenementen wordt van de dansers verwacht zoveel mogelijk in de dansles aanwezig te zijn. Op deze manier kan Studio Confi.Dance ervoor zorgen dat élke danser op zijn/haar best kan schitteren tijdens een show.

 • Wanneer de danser niet mee kan doen met een optreden/evenement, dient dit tijdig bij de dansdocent gemeld te worden. Op deze manier kan Studio Confi.Dance rekening houden met de choreografie, formaties en eventueel aanschaffen van kleding.

 • Elke danser dient een basis outfit te hebben voor optredens en evenementen. Deze staat vermeld op de website. 

 

Informatie verstrekking

 • Bij afwezigheid wordt het gewaardeerd dit van te voren te melden per e-mail.

 • Voor elke schoolvakantie verschijnt er een online nieuwsbrief van Studio Confi.Dance. Via de website kun je je hiervoor opgeven. Lees deze brief altijd goed door om belangrijke informatie niet mis te lopen. Ook kun je ons volgen op Facebook: Studio Confi.Dance en/of Instagram: @studioconfi.dance.

 

Regels in en om het gebouw

 • Bezoekers van buurtcentrum de Oude Woelhoek dienen zich netjes en opgeruimd te gedragen in en om het gebouw. Rennen, gillen en ongepast gedrag is niet toegestaan.

 • Het is niet toegestaan andere ruimtes te betreden dan de gang, toiletten, bar en danszaal.

 • Roken in het gebouw is niet toegestaan. Sigaretten peuken dienen buiten in de prullenbak gegooid te worden.

 • Auto’s graag netjes in de parkeervakken op het parkeerterrein parkeren. Fietsen graag netjes aan de kant van het gebouw parkeren.

 • Aan de bar kan drinken en snacks gekocht worden. Er kan alleen contant afgerekend worden bij de aanwezige barman/vrouw. Gelieve gepast te betalen.

 • De bar is alleen open tijdens de lestijden van het dansrooster. 

 • Iets kwijt geraakt? Gevonden voorwerpen worden in de gevonden voorwerpen bak bewaard in buurtcentrum de Oude Woelhoek. Voor elke zomervakantie wordt deze bak geleegd. De voorwerpen worden weggegooid of gaan naar een goed doel.

 • Bekijk tijdens het eerste bezoek bij Studio Confi.Dance altijd waar de nooduitgangen van de danslocatie zitten.  

Privacy statement

 • Het is niet toegestaan om zonder overleg met de eigenaar van Studio Confi.Dance of de andere aanwezige dansdocent beeldmateriaal te maken tijdens de danslessen bij Studio Confi.Dance. Deze toestemming kan door Studio Confi.Dance zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

 • Bij inschrijving bij Studio Confi.Dance ga je akkoord met de privacy verklaring. Tijdens de danslessen wordt met regelmaat foto’s en video’s gemaakt voor onder andere promotiedoeleinden. Graag bij de aanmelding vermelden wanneer het maken van foto’s en video’s tijdens de danslessen van jouw minderjarige zoon/dochter niet gewenst is. Dit kan alleen via e-mail gemeld worden. Vermeld hierbij duidelijk de naam en geboortedatum van de betreffende persoon. 
   

Alle dansers en bezoekers van Studio Confi.Dance zijn verplicht zich te houden aan de huisregels. Veel dansplezier!

Huisregels

Download de Huisregels

"Behind every dancer who believes in themself

is a teacher who believed in them first"

Let's dance... be Confi.Dance

Danslocatie

Buurtcentrum de Oude Woelhoek,

Achterdorp 9 3223 BA Hellevoetsluis

social media

 • Facebook
 • Instagram

© 2019 Studio Confi.Dance | Logo ontwerp & foto's: